Seminarium oparte na czynnym uczestnictwie uczniów w trybie zdalnym on-line, którzy samodzielnie opracują część zagadnień mojej własnej koncepcji i ścisłego autorstwa, jak również będą brać aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem, wykazując się posiadaną wiedzą.

Udział aktywności własnej kandydata ma być z założenia większy, pozwoli to nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium będzie się odbywała 1:1 nauczyciel-uczeń. Proces takiego szkolenia i nauki daje gwarancje postępu nauki i w rozwoju.

Całość tego seminarium rozwoju duchowego trwa 12 miesięcy, zakres tego seminarium to:

 • Nauka pracy z wahadełkiem,
 • Omówienie pracy do indywidualnego wykonania,
 • Użyczenie książek i materiałów,
 • Sporządzanie referatów z prac domowych i ich omówienie,
 • Cykliczne konsultacje z działaniami (2x w miesiącu, co dwa tygodnie, łącznie 24 konsultacje po 35 minut),
 • Cykliczny kontakt z nauczycielem poprzez social media, telefon oraz email,

Możliwość rozłożenia seminarium na raty.

Zyskaj więcej możliwości

Zagadnienia jakie będą poruszane na seminarium to przede wszystkim rozwój duchowy oraz rozwój osobisty. Będę się starała wyjaśnić jak wyglądają zaświaty. Wytłumaczę zagadnienia takie jak DUCH, DUSZA, ŚWIADOMOŚĆ itp. Pokaże sposoby rozświetlania się i oczyszczania energetycznego. Objaśnię jak pracować nad sobą i sprawdzać siebie przy pomocy wahadełka. Zaprowadzę w przestrzeń poza świadomość oraz odkryjemy symbole senne. Prześledzimy i przedyskutujemy sprawy moralne, społeczne i dziedziczne. Wytłumaczę niekorzyści biegnące z religii oraz zasad. Pokaże na czym polega modlitwa i jak odróżnić od niej medytację. Sprawdzimy stany regresywne i progresywne. Zaznajomię z nauką astrologiczną plus ich energie. Z mojego doświadczenia pokaże jak się nie zgubić i nie popełniać ezoterycznych błędów czyli jak zrozumieć a nie kopiować.

Umożliwię dostęp do książek i wybranych pozycji autorów, m.in. takich jak:

 • Historia bioenergoterapii
 • Szybki zarys anatomii
 • Sukcesy samouków, oraz autorów i ich książki
 • Osho
 • Sigmund Freud
 • Carl Gustav Jung
 • Anthony Robbins
 • Joseph Murphy

Najważniejszym etapem tego seminarium będzie budowa swoich fundamentów czyli oaza wzrostu jak pokochanie siebie i innych, wybaczenie sobie i innym. Po takich rozbudowanych fundamentach człowiek będzie mógł doświadczyć spokoju i panować nad swoimi emocjami. W dalszej mierze doświadczy niedocenionych wcześniej swoich zalet oraz dostrzeże swoje potrzeby i szczęście. Oaza wzrostu sprawi że nasz rozwój osobisty pójdzie bez przeszkód i wyjście ze stereotypów będzie łatwiejsze.

Drugim etapem seminarium będzie utrzymanie w sobie światła, będzie to praca nad energiami i ciałem fizycznym. Etap ten umożliwi nam wejścia we właściwe stany świadomości co uczyni nas pewnych i uczyni swobodne podróże w zaświaty.

Po zakończeniu tych dwóch etapów seminarium będziemy skupiać się na rozbudowie zmysłów takich jak: jasnowidzenie, jasnoczucie, jasnosłyszenie, jasnopowonienie.

Ostatnim etapem seminarium jest moja diagnoza dla ucznia ze wszystkimi radami i dziennikami sporządzonymi w czasie trwania nauki.